midjourney-v5-1-update-v5-permutation-2

複数の縦横比サイズを指定した様子